Cursul de legislatie pentru urmatoarea serie incepe in data de 11 Decembrie 2023!

Scoala de soferi Junior Driver va ofera urmatoarea oferta:

bestsellers
2000 RON

Dacia Logan (2017) & Dacia Logan (2013)

 • MOTORINA
send request
2000 RON

Skoda Fabia 2

 • MOTORINA
send request
2000 RON

Seat Ibiza

 • MOTORINA
send request

bestsellers
.... RON

... ..... .

 • MOTORINA
send request
RON

.... .. .. .....

 • MOTORINA
send request
........ RON

.... .. .....

 • MOTORINA
send request

1. PREZENTARE

 

CATEGORIA B

 1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeste 3.500 Kg şi al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8;
 2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte  750 kg;
 3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg. format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg.

2. CURSUL AUTO

CURSUL AUTO
Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 4 săptamâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Obligaţiile cursantului:
– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantulu;
– să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.
Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică este de regulă în zona Alexandru-Iasi, sau dacă se convine se poate stabili şi în altă locaţie.

3. TAXE

Taxa de şcolarizare
Suma poate fi platită integral sau în trei rate, prima rată fiind de minimum 1/3 din preţul contractului. Tariful de şcolarizare va fi achitat integral până la efectuarea a 2/3 din numărul orelor de pregatire practică, în caz contrar se vor aplica penalităţi de 0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de intârziere.

Se poate plăti în numerar la casieria şcolii.

4. ÎNSCRIEREA LA CURSURI

Condiţii pentru înscriere:

 • Copie carte (buletin) de identitate;
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic;
 • Vârsta: 18 ani fără trei luni;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

Înscrierea la cursuri se face la sediul Junior Driver. după următorul program:

Luni – Vineri: 09-16:00

Sâmbătă      Închis

Duminică Închis

La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate.
Junio oferă contra cost suportul de curs necesar : Legislaţie rutieră, Întrebări şi răspunsuri.

5. DOCUMENTE

 Dosarul pentru examen cuprinde:

 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
 • Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto)
 • Chitanta ce reprezintă taxa de examinare;
 • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau Trezorerie;
 • Copii Xerox: carte de identitate, permis de conducere (dacă este cazul)

6. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

Pentru cursanţii care domiciliază sau au reşedinţa în municipiul Iaşi, se face programarea în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea permisului de conducere cu poliţia, de la Dispeceratul şcolii Junior Driver , prin Portalul de Rezervare Online pentru Examinare.

Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

7. EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.
Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în conducerea autoturismului în traseu.

© Junior Driver- All Rights Reserved
Comodo SSL